Celá řada výzkumů z různých koutů světa dokazuje, že spirulina může hrát podstatnou roli v prevenci a léčbě nádorových onemocnění.

Zde jsou výsledky některých z nich:

Ve studii z roku 2002 byla například spirulina podávána mužům mezi 40 a 65 lety. Po čtyřech týdnech byl u poloviny zanamenán výrazný nárůst počtu imunitních buněk, které jsou zodpovědné za obranu proti zhoubným nádorům. Dva roky předtím zjistila kontrolní studie publikovaná v časopise Journal of Medician Food, že 72 hodin po podání roztoku obsahujícího spirulinu vzrůstá hladina těchto imunitních buněk až třináctkrát!

Výzkumy indických vědců zase prokázaly, že zvířata krmená s přídavkem spiruliny lépe bojují s rakovinou. Dávka 500 mg na kilogram váhy snížila u křečků trpících nádory ústní dutiny úmrtnost na polovinu ve srovnání s kontrolní skupinou. Studie zaměřená na rakovinu kůže zase zjistila, že poloviční dávka, tedy 250 mg/kg, snížila úmrtnost na čtvrtinu.
Také leukoplakie, stav, z něhož se často vyvíjí rakovina ústní dutiny, reaguje na užívání spiruliny velmi dobře. Indičtí vědci zjistili, že tyto bělavé skvrny, které se často vyskytují u kuřáků a osob žvýkajících tabák, mohou být kompletně potlačeny či zmírněny užíváním 1 g spiruliny denně. Více než polovina sledovaných mužů byla navíc zcela bez příznaků leukoplakie i rok po skončení užívání spiruliny.

Výzkumy čínských vědců z let 1988 až 1991 zase prokázaly protirakovinné působení polysacharidů obsažených ve spirulině. Ty totiž podporují opravu DNA buněk poničených např. radiací a zároveň potlačují rozmnožování buněk některých typů nádorů.

Spirulina rovněž pomáhá zlepšit funkce imunitního systému po chemoterapii a radioterapii a celkově zlepšit toleranci léčby. Studie publikovaná v Medication and New Drugs již v roce 1966 například zjistila, že 2 až 3 g spiruliny denně snižují u pacientů po radioterapii úbytek bílých krvinek. Zkoumaní dobrovolníci navíc uváděli i zmírnění nevolností a únavy, které léčbu rakoviny provázejí.

Spirulina a virová onemocnění
Laboratorní studie prokázaly, že spirulina je schopná potlačit množení celé řady virů, jako jsou cytomegalovirus, herpes simplex virus a viry způsobující spalničky, chřipku a příušnice. V dubnu 1996 dokonce publikovali američtí vědci z Laboratory of Viral Pathogenesis, Dana-Farber Cancer Institute a Harvard Medical School studii naznačující, že spirulina může hrát pozitivní roli i při léčbě HIV pozitivních pacientů.  Zjistili totiž, že extrakt spiruliny dokáže výrazně zpomalit replikaci (tj. rozmnožování) viru HIV-1, který AIDS způsobuje, a navíc zcela bez vedlejších účinků!


(z knihy Zelené potraviny od Marie Dallen. Vydáno se souhlasem nakladatelství Ratio Bona)

Zelené potraviny – Spirulina – koupíte zde