Afrodita, bohyně krásy, podle starých legend, vznikla z mořských slaných vln a z mořské pěny, a jedna z nejkrásnějších žen starého světa, Kleopatra, používala pro udržení své krásy kosmetiku, která měla původ právě v mořské soli.

Jód je velmi vzácný prvek, který se v přírodě vyskytuje pouze ve sloučeninách. Byl objeven roku 1811 francouzským chemikem Barnardem Courtoisem. Na Zemi i ve vesmíru je přítomen ve velmi nízké koncentraci (0,1 až 0,5 ppm (mg/kg), pouze ve formě sloučenin (většina z nich je rozpuštěna v mořské vodě). Je zde přítomen nejen jako jodid, ale i ve formě jodičnanu. V mořské vodě, kde se vyskytuje většina jódu přítomného na Zemi, dosahuje jeho koncentrace průměrné hodnoty 0,06 mg/l, chemické složení mořské vody je podobné jako složení krevní plazmy. Předpokládá se, že ve Vesmíru na 1 atom jódu připadá 70 miliard atomů vodíku. Základní surovinou pro výrobu jodu jsou mořské řasy, v jejichž pletivech se jód koncentruje. Oxidací jodidů, obsažených v popelu ze spálených řas, se získá elementární jód, který se rafinuje sublimací, tedy přeměnou látky z pevného do plynného skupenství.

Protože jód je přítomen především v mořské vodě, měly by mořské ryby a dary moře být pravidelnou součástí jídelníčku, především dětí. Je také ve zvýšené koncentraci přítomen v některých minerálních vodách, mořských rybách a darech moře,  přidává do řady mléčných výrobků. Obvykle se jedná o miligramová množství jodistanu sodného, která zajišťují pravidelný přísun potřebného množství jódu pro dospívající organizmus.