Více než 3000 let patří některé druhy jedlých hub v Číně, Korei a Japonsku k velmi ceněným a hlavně neuvěřitelně účinným prostředkům proti nejrůznějším nemocem, podporujícím imunitní systém, antioxidantům, prostředkům, které dokáží z těla vylučovat jedy. Některé, především Outkovka, neboli Coriolus jsou účinným prostředkem proti nádorovým onemocněním. To, že Japonci používají outkovku v podobě Krestinu jako jedno z nejprodávanějších farmaceutik, si západní medicína pořád nějak nechce přiznat. Krestin byl vyvinut právě v Japonsku pro léčbu rakoviny a byl schválen jako doplňková léčba pro trávicí systém, plíce a záněty nosohltanu.

Všem zájemcům o informace z oblasti zázračných, léčivých, imunonutričních hub, chcete-li Power hub, bychom rádi doporučili články v prestižním časopise klinické mykologie Clinical Journal of Mycology, který si na internetu můžete přečíst i v českém jazyce na stránkách Mycology news, vycházející pod patronátem Mycology Research Laboratories - zkráceně MRL, jejichž výrobky naleznete zde

Magazín v českém jazyce naleznete zde

Úryvky z článků:

------------------------------------------

Coriolus versicolor u pacientů s HPV
Dr. Silva Couto - Předneseno na prvním ročníku série lékařských přednášek dr. Monrové:
HPV a rakovina děložního krčku: Nové trendy vývoje 23. září 2006, Royal College of Physicians, Londýn, Velká Británie
Úvod

V současné době prochází léčba cervikálních HPV lézí novým hodnocením. Tradiční přístup zahrnující obvyklé možnosti jako běžné operace, operace laserem, kryochirurgický zákrok a metoda excize elektrickou kličkou (LEEP: loop electrosurgical excision procedure), je účinný, ale používání těchto metod již možná dosáhlo svých mezí. U pacientek s lézemi vyššího stupně (tzv. šupinatých intraepitelárních lézí - HSIL: high-grade squamous intraepithithelial lesions) se všeobecně považuje za nejefektivnější metodu léčby konická biopsie (konizace)......           celý článek zde

--------------------------------------------

Souvislost virů HPV s rakovinou – poznámka editorů
Minimálně 80% žen je infikováno virem HPV během čtyř let od zahájení aktivního sexuálního života. HPV úzce souvisí s celou škálou rakovin, včetně cervikální, vaginální a vulvární. Z uvedených je zvláště významná rakovina děložního čípku, jelikož se v rozvinutém světě jedná o pátou nejběžnější rakovinou u lidí a u žen druhou nejčastější příčinu smrti v důsledku rakoviny. V některých méně rozvinutých státech je rakovina děložního čípku nejčastější příčinou smrti v důsledku rakoviny. Předpokládá se, že
alespoň 90 % všech cervikálních karcinomů souvisí s infekcí HPV, z čehož HPV-16 tvoří celosvětově příčinu více než 50 % případů a HPV-18 si připočítává dalších 14%.....                celý článek zde

--------------------------------------------

Coriolus versicolor u CIN-1 (LSIL)
HPV infekcí: mechanismus působení
prof. Amin Karmali, dr. Antonio Bugalho, prof. Tito H. Fernandes
Úvod

Lidské papilomaviry (HPV) jsou malé neobalené viry s dvouřetězcovým genomem DNA o cca 8 Kb. Považují se za vysoce hostitelsky specifické a postihují epitelové buňky. Existuje na 100 kmenů HPV s rozdílnými genotypy, z nichž byla jedna malá skupina identifikována jako zoodpovědná za určité typy nádorů různých tkání. Tato skupina HPV je hlavní příčinou rakoviny (karcinomu) děložního čípku. Další kmeny HPV způsobují vznik genitálních bradavic, v důsledku čehož jsou někdy nazývány také jako „bradavicový virus“ nebo „virus genitálních bradavic“. Nicméně typy HPV, které vyvolávají tvorbu bradavic, nejsou totožné s kmeny způsobujícími rakovinu děložního čípku.
Existuje 13 podtypů HPV, které jsou pokládány...                                                           celý článek zde

--------------------------------------------

Cytochrom P450. Lidská rasa je nepřetržitě vystavena vnějším toxinům (např. znečištěnému prostředí, kouři z cigaret, alkoholu, lékům) i vnitřním toxinům (např. vedlejším produktům štěpení živin, odpadním látkám bakterií trávicího traktu), které musejí v buňce podstoupit detoxifikační proces (obr. 2). Komplex cytochromu P450 katalyzuje oxidační a redukční reakce několika xenobiotických látek, tj. chemoterapeutických činidel. Některé reakce katalyzované cytochromem P450 však také produkují volné radikály, které mohou způsobit druhotné buněčné poškození. Aby se zabránilo takovému buněčnému poškození, je nutný adekvátní přísun klíčových antioxidačních látek
i zneškodňovačů (quenching) volných radikálů, jako jsou redukovaný glutation, superoxidismutáza (SOD), β-karoten a vitamín E(36)(37). Cytochrom P450 je klíčový činitel proti chronickému přetížení toxiny. .....                                                                 celý článek zde

----------------------------------------------

Coriolus versicolor - užití u opakujícího se herpetu simplex

...doporučil jsem Coriolus versicolor pro léčbu opakujícího se herpetu několika pacientům s výjimečně dobrými výsledky, a to mě přirozeně stále fascinuje...
Jako lékař mám veliký respekt ke schopnosti těla zdolávat nemoci a zotavovat se z traumat. V rámci svých profesních možností rád přemýšlím nad tím, jak s moderními diagnostickými a léčebnými technikami mohu usnadnit člověku procesy udržení si zdraví nebo vyléčení nemoci. Všechny orgány a systémy těla, které nás drží v chodu, jsou neopěvovanými hrdiny, jedním z nich je i imunitní systém. V posledních letech docházíme k lepšímu pochopení toho, jak dokáží buňky našeho imunitního systému rozeznat „cizince“, kteří se mohou snažit napadnout naše tělo. Očividnými cizinci jsou mikroorganismy jako viry, bakterie a paraziti, méně zřetelnými cizinci jsou buňky našeho vlastního těla, které zmutovaly do abnormálního stavu a snaží se vyvinout do nádorů.
Avšak jakkoliv dobré mohou naše imunitní systémy být, stále nejsou dokonalé. Každá jednotlivá skulina v ochranném brnění imunitního systému se projeví náchylností k nějaké virové infekci, jako například viru herpetu, viru bradavic (nebo papilloma), virům hepatitid B a C či HIV. V tomto článku popíši své první zkušenosti s léčbou infekce herpes simplex přírodním přípravkem vyrobeným z jedné houby.
Jsem klasický lékař a pracuji jako praktický lékař v Portugalsku. I když uznávám, že moderní medicína má svá omezení, vždy mě povzbuzovaly úspěchy dobrých lékařů v léčbě nemocí a zmírňování utrpení. Avšak čas od času jsem nahlížel „na druhou stranu“, abych se podíval, co bych se mohl naučit z rozvíjející se alternativní medicíny. Například mi bylo vždy jasné, že akupunktura jako metoda může být užitečná, ačkoliv není pro mou západní mysl pochopitelná. Jedna z nemocí, které moderní medicína není ještě schopna léčit, je opakující se herpes simplex. Může se projevovat jako „opary“ v okolí úst nebo v genitální oblasti s tendencí objevovat se pokaždé v téměř stejné oblasti pokožky....                                                                            celý článek zde

----------------------------------------------

IMUNONUTRIČNÍ HOUBY - PRODUKTY ZDE

 


foto zdroj: wikimedia, autor Des Colhoun