Neschopnost rozpoznat předměty hmatem, pokud jsou položeny na jednu z rukou, ačkoli nejsou přítomny žádné poruchy citlivosti prstů ani obtíže s držením předmětu. Zjišťování nepřítomnosti astereognosie je součástí každého podrobného vyšetření centrálního nervového systému. Astereognosie může postihnout buď levou, nebo pravou ruku, přičemž na druhé straně jsou vždy hmatové vjemy normální. Pokud jsou postiženy obě ruce současně, hovoří se o hmatové agnosii. Astereognosie i hmatová agnosie jsou způsobovány poškozením určité části velkého mozku, v níž je centrum hmatového rozpoznávání.