Antitoxin je látka, která neutralizuje toxické účinky bakteriálních toxinů v těle.

Připravují se  z krve zvířat či lidí, vystavených předtím působení příslušných toxinů, ať již záměrně naočkováných, nebo vzniklých po prodělané nemoci a produkujících z toho důvodu proti příslušným antigenům protilátky. Antitoxiny se obvykle aplikují injekčně do svalu, pod dohledem lékaře. V některých případech může podání antitoxinu vyvolat alergickou reakci, vzácněji pak i anafylaktický šok, což je nejzávažnější alergická reakce, vyžadující akutní lékařskou pomoc.