Sérum obsahující protilátky proti škodlivině, reagující proti specifickým antigenům (cizím bílkovinám), jež jsou obvykle součástmi mikroorganismů (virů a bakterií).

Interakce protilátky a antigenu vede k inaktivaci nebo destrukci mikroorganismu. Antisérum se obvykle připravuje z krve zvířat, kterým byly předtím injikovány usmrcené, anebo živé, nicméně neškodné kmeny příslušných virů či bakterií.

Antiséra se většinou používají spolu s imunizací jako akutní prostředek v případech, kdy hrozí nebezpečná infekce, jako např. vzteklina, a ohrožená osoba předtím nebyla proti této infekci imunizována. Antisérum poskytuje okamžitou ochranu do doby, než se může vyvinout plná imunita. Nicméně tato opatření nemohou být stejně účinná jako prevence pomocí časné imunizace.