Je autismus možno vyléčit? Může pomoci chlorela?

Autismus je porucha projevující se neschopností komunikovat, navazovat sociální kontakty a nutkavým chováním. Objevuje se obvykle kolem věku tří let a většinou přetrvává do konce života. V posledních letech počet takto postižených dětí strmě narůstá (i když je otázkou, nakolik má na tom podíl lepší povědomí o nemoci, a tudíž i její důkladnější diagnostika).

Ačkoli řada lékařů stále ještě pokládá autismus za jakési „chybné nastavení organismu", se kterým prakticky nelze nic dělat, objevuje se stále více skutečností svědčících o opaku.

V posledních letech se objevilo několik studií, které naznačují, že vznik autismu může souviset se dvěma faktory: s nerovnováhou živin a otravou rtutí. V roce 2000 byl například v USA publikován výzkum, který srovnával příznaky autismu a otravy rtutí. Projevy obou se až nápadně podobají: smyslové poruchy, motorické obtíže (charakteristická chůze, kterou ve filmu Rainman tak skvěle napodobil Dustin Hoffman, typické pohyby paží či celková nemotornost), neobvyklé reakce na hluk a cizí podněty, poruchy krátkodobé paměti a další. Ve stejném roce publikovala americká lékařka Stephanie Cave zkušenosti s léčbou více než 400 autistických dětí. Žádná terapie podle ní nefungovala tak dobře jako detoxikace organismu od rtuti.

Pro souvislost s výživou zase hovoří například laboratorní testy, které v buňkách autistických dětí objevily nedostatek důležitých antioxidantů. Autisté mají často problémy s příjmem potravy, což může jejich stav nadále zhoršovat.

Chlorela může poskytnout pomoc v obou těchto případech: svou detoxikační schopností, která podpoří vyloučení rtuti, i díky vysoké koncentraci nezbytných živin. Žádné studie na toto téma sice zatím neproběhly, zkušenosti jednotlivých pacientů jsou však více než slibné.

David Sandoval například uvádí v knize The Green Foods Bible případ chlapce, jemuž ve třech letech diagnostikovali regresivní autismus. Na radu lékařů vyloučila matka z jeho jídelníčku lepek a mléčné bílkoviny a zařadila tresčí játra, probiotika a další doplňky stravy (u některých případů totiž tato dieta přináší úspěchy). Stav chlapce se přesto pozvolna zhoršoval - uměl pouze tři slova, nechodil na nočník a jeho sociální dovednosti byly téměř nulové. Poté, co začal užívat chlorelu, se dostavilo dramatické zlepšení: slovní zásoba se mu rozšířila na 70 slov, začal mluvit ve větách, chodit na nočník a zlepšily se i sociální dovednosti, například schopnost imaginární hry. Matka uvedla, že navíc prakticky přestal vypadat jako autistické dítě.

(z knihy Zelené potraviny od Marie Dallen. Vydáno se souhlasem nakladatelství Ratio Bona)

PRODUKTY CHLORELLA

Kniha Zelené potraviny ke koupi zde