Aft je malý bolestivý vřídek, vznikající samostatně nebo ve skupině na vnitřních stěnách tváří či rtů nebo pod jazykem.

Ty méně závažné afty postihují kdykoli během života zhruba 20 procent populace. Nejčastější postiženou skupinou jsou ale lidé mezi 10. až 40. rokem věku, přičemž ženy bývají postiženy častěji. Nejvážnější případy trpí častými recidivami, u ostatních se během roku objeví aft jednou, nejvýše dvakrát.

Příznaky
Aftózní vředy jsou malé a oválné, s šedou centrální oblastí a červeným okrajem. Trvají obvykle jeden až dva týdny.

Příčiny
Vznik vředu může být důsledkem hypersenzitivní reakce na hemolytické streptokokové bakterie, které jsou také z aftózních vředů nejčastěji izolovány. K dalším faktorům spjatým se vznikem tohoto typu vředů patří drobná poranění (např. při neopatrném čištění zubů), akutní stres a alergie (např. alergická rýma). U žen vznikají aftózní vředy výrazně častěji během premenstruačního období.

Léčba
K ústupu bolesti způsobované aftózními vředy přispívají analgetické ústní gely a vody. K vytvoření ochranné vrstvy, která usnadňuje hojení, slouží speciální masti a krémy. Vředy se většinou zhojí spontánně, avšak k urychlení lze přede psát kortikoidy nebo ústní vody s obsahem tetracyklinů.

Bylinky

Z čínských bylinných přípravků se ozvědčují především:

BCX9.9-1342 bazhengsan od společnosti SINECURA (klikněte pro víc informací)

BWM4.91439 ganluyin od společnosti SINECURA (klikněte pro víc informací)

EAN4.9 - 3049 jingfang baidu san od společnosti SINECURA (klikněte pro víc informací)

Z domácí produkce doporučujeme Dubové kapky

Výborným prostředkem jsou ústní vody s přísadou Nimby

Z vitamínů např Riboflavin

a v neposladní řadě i Dračí krev  - Sangre de drago