Proces uvědomování si potlačovaných myšlenek a pocitů.

Ve Freudově teorii dochází k abreakci v ideálním případě prostřednictvím katarze, otevřeného vyjádření emocí spjatých se zasutými vzpomínkami. Termínu abreakce se někdy užívá střídavě s pojmem katarze, ale ve skutečnosti je abreakce až výsledkem katarze. Abreakce je proto důležitou součástí některých forem psychoterapie a nejsnáze se k ní dospěje tehdy, je-li zdrojem pacientových příznaků čerstvá specifická traumatizující událost.