Alzheimerova choroba je závažné onemocnění mozku, které postihuje hlavně starší osoby. Při tomto neurodegenerativním onemocnění dochází k postupné demenci. Jako první toto onemocnění popsal Alois Alzheimer, podle něj potom bylo pojmenováno.

Varovným signálem bývá, že člověk začne trpět neobvyklou ztrátou paměti, chová se zmateně až agresivně a je schopen zabloudit i doma. V takovém případě je důležité okamžitě navštívit lékaře.

V současné době není známa příčina vzniku Alzhemerovy choroby, lékaři se domnívají, že jde o souhrn několika příčin, nevylučují ani virovou příčinu. Z neuropatologických nálezů se však ví, jak nemoc probíhá. Změny postupně působí rozpad nervových vláken a nervových buněk. Mění se také látková činnost mozku. Riziko stoupá s věkem. Z neznámého důvodu se začnou mozkové buňky poškozovat po 65. roce u každého dvacátého a po 80. roce dokonce u každého pátého člověka! I když může postihnout i mladší jedince, nebývá příliš časté. Ženy jsou ohroženější než muži.
 
Jednu z významných rolí hraje úbytek acetylcholinu, což je látka potřebná pro vedení nervových vzruchů. Buňky ztrácí schopnost výměny informací a to vede až k demenci.
Určitou roli sehrává také dědičnost. Pravděpodobnost vzniku nemoci zvyšuje výskyt onemocnění u blízkých příbuzných. Proti nemoci je odolnější trénovaný mozek, protože Alzheimerova choroba postihuje častěji osoby s nižším vzděláním. Úbytek paměťových a myšlenkových schopností je přímo úměrný délce vzdělání. Vědci ale prokázali, že když nemoc postihne inteligentního člověka, probíhá rychleji a zákeřněji.
 
Souhrn rizikových faktorů:
věk - u lidí nad 85 let trpí chorobou každý pátý.
pohlaví - ženy jsou ohroženy více než muži.
genetické předpoklady
vzdělání
kouření - kouření přináší vyšší riziko vzniku demence
alkohol – škodí především dlouhodobá konzumace většího množství alkoholu. Malé množství má naopak protektivní účinky.
poranění hlavy – rizikové jsou především ztráty paměti nad 15 minut. Proto jsou častěji ohroženi boxeři.
deprese
Vysoký krevní tlak
Vysoká hladina cholesterolu
Vysoké hladiny lipidů a cukrovka.
Sklon k chronickým zánětům a infekcím
Snížená imunita
Sklon k autoimunitním onemocněním
Alergie
Sklon k metabolickým poruchám
Sklon k některým hormonálním poruchám
Nízká hladina antioxidantů v krvi
Nedostatek živin v dětství i v dospělosti
 
Návštěvou lékaře a následnou léčbou lze průběh nemoci zpomalit, i když choroba je zatím nevyléčitelná. Léky jsou určené především pro rané stádium nemoci. Proto je nejdůležitější včasná diagnóza a zahájení léčby. Průměrná doba přežití od začátku nemoci je osm let.
 
Prevence:
Pravidelný přísun ovoce, zeleniny, vlákniny, rybího masa. Škodí přílišné množství živočišných tuků a cukrů. Důležitý je pravidelný pohyb, trénink mozku – četbou, kvízy, křížovky.