V lékařské terminologii je to přechodná ztráta nebo zhoršení vědomí, k jakému dochází např. u některých forem epilepsie, zejména pak u záchvatů nazývaných "petit mal"