Abúzus je nadměrné (často návykové) užívání některých látek, například alkoholu, nikotinu, kávy, léčiv. Je jedním ze základních projevů toxikomanie.

Droga – jakákoliv substance, která, vpravena do živého organismu, může měnit jeho funkce. Od sedmdesátých let minulého století jsou drogy označovány jako omamné a psychotropní látky. Dnes totiž tento pojem zahrnuje více významů.

drogou se označuje jakákoliv omamná látka, ať již přírodní nebo syntetická, která se používá k jiným účelům než k léčení, splňující následující předpoklady:

má psychotropní efekt (ovlivňuje prožívání reality a mění naše vnitřní ladění);
je schopna vyvolat vznik závislosti

Zneužívání psychoaktivních látek je vážným zdravotním a sociálním problémem, který ohrožuje základní hodnoty jedince, rodiny i společnosti.