Z důvodu převisu poptávky bývá vysokohorský Cordyceps sinensis vědomě zaměňován za Cordyceps militarium, který by v drsných vysokohorských podmínkách vůbec nepřežil.

V nížinných oblastech v úrovni moře ho je ale dostatek, roste tam velmi hojně, ale ani náhodou nedosahuje kvalit vysokohorského Cordyceps sinensis. Co víc, lidský organismus spíš zatěžuje a způsobuje snižování imunity. Tato záměna je tak častá, že žádný čínský léčitel či odborník nevěří jakémukoliv prodávanému cordycepsu, pokud si jej nepřiveze přímo z výšin hor. Dodavatelé cordycepsu často tento podvod ani nezakrývají a u dodávané suroviny udávají, jaké množství peptidu cordycepsin obsahuje a veškeré pozitivní účinky původního vysokohorskému cordycepsu vztahují právě k jeho obsahu.

Pravda je však taková, že cordycepsin se vyskytuje v hojném množství pouze v nížinné variantě Cordyceps militarium a naopak vysokohorský cordyceps sinensis ho obsahuje pouze velmi nepatrná množství. Má se za to, že za pozitivními účinky Cordyceps sinensis stojí komplex látek, nikoliv jedna jediná, natož pak excesivní množství zmíněného cordycepsinu. Tato záměna se bohužel často promítá i do populárně naučných článků, a tak je matení konečných odběratelů skutečně dokonalé. Jediné v čem Cordyceps militarium konkuruje pozitivně působícímu Cordyceps sinensis je tak pouze cena.

Získávat cordyceps kultivací vyžaduje značné zkušenosti a znalosti, která má společnost MRL v osobě svého spoluzakladatele, biologa Malcolma Clarka, který problematiku kultivace hub a zejména cordycepsu studoval dlouhá léta v Japonsku pod dohledem vůdčího japonského mykologa, profesora Tsuneto Yoshiho. Pan Clark byl mj. první, kdo na Západě začal se svolením pana profesora a využitím jeho znalostí pěstovat ve velkém houbu shiitake. Společnost MRL ověřuje uniformitu jednotlivých populací pěstovaných kultur se zdrojovým Cordycepsem sinensis, nasbíraným Malcolmem Clarkem v Himalájích, pomocí PCR DNA testů. Navíc americká pěstírna vedená panem Clarkem je zatím jediná na světě, která má na pěstování cordycepsu americký certifikát organického původu. Díky kontrolním mechanismům amerických certifikačních autorit je váha jejich certifikátů neporovnatelně vyšší, než je tomu dosud u obdobných certifikátů čínské provenience.