Mycology Research Laboratories (MRL) je přední světový výrobce houbových přípravků se sídlem ve Velké Británii.

Společnost klade velký důraz na kvalitu i výzkum. Klinickými testy zjišťuje zdravotní účinky jednotlivých hub na jednotlivé zdravotní potíže.

Všechny houbové přípravky této společnosti jsou na bázi biomasy pěstované na autoklávem sterilizovaném substrátu při nekompromisním dodržování podmínek, které bývají požadovány při výrobě léčiv. Výsledkem je pak standardizovaná biomasa, u které patentovaný kultivační proces zajišťuje, že není kontaminována jinými houbami a že nejsou přítomny pesticidy a těžké kovy. Získaná biomasa je z podhoubí a mladých plodnic příslušné houby. Používání biomasy má oproti extraktům výhodu, že v jejím případě nedochází k nežádoucímu posunu účinků jako u extrakce či lyofilizace, a tak přípravek svojí aktivitou odpovídá zdrojové houbě a je dále umocněn využitím celého podhoubí.

Balení dodává MRL ve dvou podobách:

T90 – balení po 90 kusech tablet po 750 mg, kdy každá tableta obsahuje 500 mg biomasy houby (zbytek jsou většinou přírodní glukózová pojiva, aby tablety držely v podobě tablety). Doporučené dávkování je 2 – 6 tablet denně, nejlépe na lačno.

P250 – balení obsahuje 250 g jemné biomasy příslušné houby. Doporučené dávkování: 1 – 3 g denně. Může se přidávat do jogurtu nebo zapíjet dostatečným množstvím vody.

P100 - balení obsahuje 100 g  jemné biomasy příslušné houby. Doporučené dávkování: 1 – 3 g denně. Může se přidávat do jogurtu nebo zapíjet dostatečným množstvím vody.

Výrobní postup
Zdrojový prášek pro výrobu tablet obsahuje mycelium i primordium jednotlivých hub, které jsou pěstovány v biomasu na substrátech ve sterilních podmínkách. Jen takový proces kultivace umožňuje získat surovinu bez kontaminace dalšími houbami, pesticidy a těžkými kovy. Kultivační systém je patentován i certifikován a je schopen produkovat standardizované populace jednotlivých hub. Pracuje se za podmínek, které bývají požadovány po výrobě konvenčních léčiv. Výsledkem je standardizovaná biomasa sušená při nízké teplotě, která se dále zpracovává do formy jemně mletého prášku, který je již konečný produkt, nebo se ještě zpracovává do tablet se standardizovaným obsahem 500 mg biomasy. Tablety jsou potaženy, aby byly chráněné před vlhkem a prodloužila se jejich trvanlivost. U tablet se používají taková pojiva a přídatné látky, aby výsledný produkt byl vhodný pro vegetariány i zastánce správné stravy.

Výhodou produktů firmy MRL je obsah jak mycelia, tak i primordia ve výsledném produktu, neboť výzkumy ukazují, že mnoho prospěšných látek má větší výskyt v podhoubí než v samotné plodnici. To jen podtrhuje význam kvalitních certifikovaných pěstíren, které (narozdíl zejména od sběru v přírodě) umožňují s plodnicemi zužitkovat i podhoubí. Podhoubí hraje v životě hub významnou úlohu - vylučuje k vlastnímu metabolismu nezbytné trávicí enzymy, umí se bránit okolním konkurentům i patogenům a aktivně vyhledává optimální stanoviště. V této souvislosti je třeba zmínit, že jen certifikovaná pěstírna umí zajistit, aby byla biomasa prosta těžkých kovů, neboť v přírodě jich houby shromažďují velké množství či bývají kontaminovány E. coli a houby pěstované mimo certifikované pěstírny často obsahují rezidua pesticidů. Společnost MRL využívá certifikované pěstírny v Kalifornii, která splňuje i přísné podmínky certifikátu organického původu. Samozřejmostí je certifikát GMP (certifikát správné výrobní praxe) a certifikát GAP (certifikát správné agronomické praxe). Společnost MRL se rovněž rozhodla používat jemně sušenou původní neupravovanou biomasu právě proto, že obsahuje kompletní spektrum látek nezkreslených koncentrací.

Certifikáty organického původu USA/EU

Práškové houbové biomasy společnosti MRL jsou certifikávány jako 100 % organické ve Spojených státech společností Quality Assurance International (certifikát č. 103491-A). V prosinci 2005 MRL získala rovněž organický certifikát EU v souladu s ustanovením EEC č. 2092/91 vydaný společností Quality Assurance International (certifikát č. 105493-A).

Klinický výzkum a testování
Společnost MRL je velmi hrdá, že díky svému mnohaletému důrazu na výzkum disponuje záznamy a výsledky klinických testů, ve kterých byly nasazeny přímo její produkty. Svým odběratelům je tak schopna poskytnout k vlastním produktům pro různé situace vyzkoušená dávkování, která mohou odběratelé využít jako referenční při sestavování nutričních plánů pro sebe, své blízké či klienty. Společnost MRL - Mycology Research Laboratories (Výzkumné mykologické laboratoře) tak plní, co si vytkla ve svém názvu. Věříme, že si její produkty oblíbíte pro kvalitu a informační podporu k nim. Odborné texty, klinické články a studie naleznete na samostatné stránce.